Инженеринг ревю | IndustryInfo.BG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура

Изисквания и условия за реклама

Изисквания и условия за реклама в медийните канали на издателство Ти Ел Ел Медиа ООД

 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНЕРИТЕ

 

Банери, получени като готови за публикуване файлове

 • Графични файлове във формат GIF, JPG, PNG
 • Максимум до 150 КВ
 • Линк (URL) за насочване на банера 

 

Банери, подготвяни в издателството

 • Изисква се идеен проект на клиента; текстове; подходящ визуален материал (фотографии, графични файлове), фирмени и други знаци в EPS или висококачествен JPG/PNG формат.
 • Трябва да бъде осигурен линк (URL) за насочване на банера.
 • Обемът на готовия за публикуване банер е до 150 KB

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕЧАТНИТЕ РЕКЛАМИ

 

Реклами, получени като готови за публикуване файлове

 • Рекламите, получени като готови за публикуване файлове са: PDF (PDF/X3 съвместими) файлове с качество за офсетов печат, EPS файлове, или качествени (>300dpi при размера на рекламата) JPEG файлове, върху които не е необходимо да се извършват каквито и да било корекции. Всички RGB и Pantone цветове в тях трябва да са конвертирани в CMYK. При подаване на EPS файлове текстът трябва да е конвертиран в криви.
 • При рекламите “на живо” да се предвидят по 5 мм допълнително от всяка страна, по която ще се реже, както и да не се разполагат смислово важни елементи на по-малко от 10 мм от края на обрязания формат. За максимално цветово съответствие е необходима стандартизирана цветна проба.
 • За реклами, които не са получени като ГОТОВИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ФАЙЛОВЕ, или ако са необходими корекции в тях, се прилага тарифа за изработка и корекция.

 

Реклами, подготвяни в издателството

 • Ако рекламата се изработва или коригира в издателството: като база за изработка или корекции се приемат РС съвместими файлове от InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6. Всички графични елементи – снимки, лога и т.н., трябва да са записани отделно в TIFF, JPG или EPS формат. Всички снимки да бъдат записани като TIFF >250 dpi при размера на използване. Всички използвани шрифтове трябва да бъдат записани във Adobe type 1 формат.
 • За изработка на реклама трябва да се осигурят: идеен проект на клиента; текстове на файл; качествен снимков материал (фотографии, графични файлове), фирмени и други знаци във векторен формат – EPS, AI или по изключение качествен растерен JPG или PDF файл.

 

3. ОТГОВОРНОСТИ И АВТОРСКИ ПРАВА

 • Ти Ел Ел Медиа ООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета и банери, видео рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици.
 • По поръчка на клиента, Ти Ел Ел Медиа ООД може да изработва самостоятелно или да участва в изработването на рекламни проекти, в които участват произведения с чужди авторски права, чиято цел и предназначение е да бъдат публикувани и използвани в медийните канали на издателство Ти Ел Ел Медиа ООД. Авторските права върху тези рекламни проекти принадлежат на съответните автори на произведението.
 • При изработката на рекламни проекти по поръчка на клиента, Ти Ел Ел Медиа ООД не носи отговорност за предоставени от него изображения, аудио и видео файлове, текстове, снимки и дизайн, които са имплементирани в рекламните материали по негово указание, изработени са за или са притежание на последния, но не са негова интелектуална собственост.

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. TLL Media © 2022 Всички права запазени.

Top