Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

ВЕИ с над 18% дял в крайното енергийно потребление на България

Делът на възобновяемите енергийни източници в крайната енергоконсу-

мация на България вече достига 18,2%, съобщи председателят на КЕВР доц.

Иван Иванов на конференцията “Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към

чиста енергия“, организирана от Българската фотоволтаична асоциация

(БФА) в рамките на официалната програма на българското председател-

ство на Съвета на ЕС. На събитието, което се състоя на 20 април т. г.,

присъстваха ключови представители на властта и индустрията.

От представената от Иванов статистика стана ясно, че страната ни

разполага със 701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител

вятър, 1043 МВт - от слънце, 3204 МВт - от вода и 78 МВт - от биомаса.

Така делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спря-

мо общата инсталирана мощност от 12 070 МВт е около 43%.

Енергийната борса започна търговия с електроенергия в рамките на деня

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира успешно

реалната работа на пазарен сегмент “в рамките на деня“ на 11 април т.

г. Системата поддържа 24-часова търговия, която позволява подаването

на оферти до 60 минути преди началото на доставката. Минималното

количество електроенергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса,

а най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.

“Производителите, включително тези от възобновяеми източници,

търговците и консуматорите ще могат да се възползват от този нов

пазарен сегмент, тъй като възможностите за търговия се доближават

максимално до часа на физическа доставка. Това ще намали разходите за

балансиране на търговските участници, поради оптимизиране на портфо-

лиото им“, коментира изпълнителният директор на БНЕБ Константин

Константинов.

Според БНЕБ търговията “в рамките на деня“ създава предпоставка за

пълна либерализация на електроенергийния пазар и дава възможност за

успешното включване на България в пазарното обединение на европейски

пазари, целящо отпадането на бариерите пред трансграничната търговия

на електрическа енергия.

ЧЕЗ инвестира 4,5 млн. лв. в реконструкция на подстанция в София

ЧЕЗ Разпределение България стартира един от най-големите си проекти

през т. г. – реконструкцията на подстанция “Фестивална“ в София. Тя об-

служва 40 хил. потребители в кварталите “Младост“ 1 и 2, “Дружба“ 1 и 2,

“Гара Искър“, “Горубляне“, “Полигона“, както и потребителите в района на

7-и километър. Проектът на стойност 4,5 млн. лв. се очаква да приключи

през 2019 г. Въз основа на одобрен инвестиционен проект и вече получено

разрешение за строеж, в подстанцията ще бъдат реконструирани разпре-

делителни уредби средно напрежение, ще бъдат извършени демонтаж на

съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване.

Изпълнението на ремонтните дейности ще подобри качеството и си-

гурността на електрозахранването на голяма част от София, поясниха от

ЧЕЗ, и също така ще осигури възможност за присъединяване на нови кли-

енти в източните райони на столицата.

Министерството на енергетиката ще оптимизира дейностите в Мини Марица-изток

Министерството на енергетиката и Мини Марица-изток ще търсят

възможности за оптимизиране на дейностите в дружеството. Това стана

ясно по време на посещение на министъра на енергетиката Теменужка

Петкова в предприятието и разговори с работещите там. По време на

визитата си Петкова разгледа обновени и нерехабилитирани багери и увери

миньорите, че изпълнението на дейностите по модернизация ще продължи.

Освен това бе съобщено, че Минпроект ще изготви анализ за текущото

състояние на Мини Марица-изток, въз основа на който ще се търси възмож-

ност за допълнително оптимизиране на дейностите, включително и за

ръст на инвестициите в техника.

“Миньорите са гръбнакът на енергийната система на България и ви

благодаря за вашия професионализъм и отговорна работа. Работните зап-

лати в дружеството са увеличени от началото на годината, приходите

през 2017 г. бележат ръст с 56 млн. лв. и дружеството отбелязва печалба

в размер на 7 млн. лв. Това е доказателство, че компанията се развива

успешно и стабилно“, подчерта министър Петкова.