Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 4/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

България, Сърбия и Унгария с партньорство в областта на природния газ

България, Сърбия и Унгария ще работят за гарантиране на енергийната

сигурност в региона и ще развият сътрудничеството си в областта на

природния газ. Около тази идея се обединиха българският енергиен ми-

нистър Теменужка Петкова, сръбският министър на енергетиката и мин-

ното дело Александър Антич и министърът на външните работи и търго-

вията на Унгария Петер Сиярто. Министрите проведоха среща, на която

обсъдиха реализацията на проекта за междусистемна газова връзка Бълга-

рия-Сърбия. Министерството на енергетиката предложи Булгартрансгаз

да бъде включен като бенефициент по Оперативна програма “Иновации и

конкурентоспособност“ във връзка със стартирането на проекта “Техни-

ческа помощ за подготвителни дейности до началото на строителството

на междусистемна газова връзка България-Сърбия“.

Министрите Петкова и Антич подчертаха, че ще бъдат предприети

всички необходими мерки, така че проектът да се финализира и интерко-

некторът да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

Енерго-Про планира 116% ръст на инвестициите в област Разград

Главният изпълнителен директор на Енерго-Про Варна Момчил Андреев

представи инвестиционната програма на дружеството пред областния

управител на Разград Гюнай Хюсмен. По време на срещата стана ясно, че

за областта са планирани 116% увеличение на инвестициите в електрое-

нергийната инфраструктура през т. г. “През 2018 г. дружеството ще вложи

3,5 млн. лв. в реконструкция на електропроводни линии средно напрежение,

в обновяване оборудването на възлови станции и на участъци от мрежа

ниско напрежение, в подмяна на електромери и изнасяне на електромерни

табла на територията на област Разград“, заяви Момчил Андреев.

В рамките на срещата бе обсъдена и съвместната работа на компанията

и органите на реда в Разград за противодействие на кражбите на ток.

Срещата на главния изпълнителен директор с областния управител на Раз-

град е част от поредица инициативи на Енерго-Про Варна за активно сътруд-

ничество с местната власт и обединяване на усилията за реализиране на

проекти в полза на хората, живеещи в Североизточна България.

12-о издание на изложението за възобновяема енергия Key Energy

Едно от водещите изложения за решения за получаване на възобновяема

енергия Key Energy ще се проведе между 6 и 9 ноември т. г. в Римини, Италия.

Акцент на изложението, организирано от Italian Exhibition Group, ще бъдат

фотоволтаичните инсталации и системите за съхранение на енергия, реше-

нията за енергийна ефективност в индустрията и жилищния сектор, както

и такива за устойчива и свързана мобилност. Основно събитие в съпътства-

щата програма на изложението ще бъде форумът Key Wind, провеждащ се

със съдействието на Националната асоциация за вятърна енергия на Ита-

лия. В него ще се включат водещи експерти от бранша и производители на

турбини за наземни и отдалечени от брега вятърни централи.

В зала B5 ще бъде разположена зоната Key Efficiency, където посетите-

лите ще могат да се запознаят с технологии, системи и решения за ин-

телигентно използване на енергийни източници в индустриални условия. За

поредна година паралелно с Key Energy ще се състои и международното

изложение за екологосъобразни технологии Ecomondo.

ABB доставя зарядни станции в пилотен проект за електромобилност

ABB бе избран за основен технологичен партньор и доставчик в пилотен

проект за изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на

територията на цяла Европа. Проектът e на фирма IONITY и ще бъде

осъществен със зарядни станции Terra High Power, като първата обслуж-

ваща станция бе открита в Нойенкрих, Швейцария, на магистрала А2.

IONITY е съвместно предприятие на компаниите BMW Group, Daimler AG,

Ford Motor Company и Volkswagen Group с Audi и Porsche. Проектът на

предприятието включва шест от най-усъвършенстваните високоскорост-

ни зарядни станции на ABB - Terra HP, с мощност 350 kW и заряд за пробег

от 200 км само за 8 минути. До 2020 г. IONITY планира да управлява мрежа

от приблизително 400 бързи зарядни станции в 24 европейски държави.

“Този европейски старт е истинска повратна точка и за нас е чест, че

сме избрани да го подкрепим, особено с откриването на първия пилотен

обект в родната страна на ABB - Швейцария“, заяви Франк Мулон, гене-

рален директор на направлението за зарядна инфраструктура за електри-

чески превозни средства в ABB.