Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 4/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

IEAS 2018 ще демонстрира новости в електроапаратурата и автоматизацията

Ежегодното международно изложение за електроапaратура и автома-

тизация International Electric & Automation Show (IEAS) ще се проведе между

18 и 20 септември т. г. в Букурещ, Румъния. Мащабният технически форум

ще представи новости в областта на електрооборудването, системите

за автоматизация и енергетиката. Освен успешна платформа за бизнес

контакти, нетуъркинг и търговия, събитието по традиция ще включва и

тематични конференции, семинари и работилници, в които ще вземат

участие представители на академичната общност, индустрията и прави-

телствения сектор. Изложбата се организира всяка година от 2005-а насам,

а обновената й концепция включва различни фокусни точки като: свърза-

ност, партньорство между правителството, образованието и бизнеса,

интегрирани мрежови технологии, както и бранд мениджмънт на базата на

ефективно промотиране на иновативни технологии и решения. През 2017

г. във форума взеха участие над 130 компании изложители и повече от 3000

посетители от цял свят, а новостите в областта на електроапаратура-

та и автоматизацията бяха демонстрирани на обща площ от 3600 кв. м.

ЧЕЗ повишава сигурността на електрозахранващата мрежа в област Монтана

През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 1,9 млн. лв. в реконструк-

ции на мрежи ниско напрежение с цел подобряване качеството на елект-

розахранването във всички общини в област Монтана, съобщиха от ръко-

водството на компанията по време на среща с местни кметове на общини

и техни представители. Най-мащабни проекти са реализирани в монтан-

ските села Николово, Крапчене, Стубел, както и в Берковица, Вършец, Георги

Дамяново, Брусарци, Якимово, Лом, Вълчедръм и в селата от община Бой-

чиновци – Ерден, Охрид и Громшин. Компанията е подменила трансформа-

тори на стойност 132 000 лв. в Монтана, Берковица, Чипровци, Лом и

Брусарци. Реконструкция и изграждане на мрежи средно напрежение на

стойност 790 000 лв. с цел подобряване сигурността на електрозахранва-

нето са реализирани в общините Монтана, Берковица, Чипровци, Лом,

Брусарци, Якимово и Вълчедръм. През т. г. специален акцент в инвестици-

онните намерения на ЧЕЗ Разпределение в област Монтана е повишаване-

то на сигурността на електрозахранването чрез монтирането на елект-

ромери с дистанционно обслужване. Инсталациите стартират в гр. Лом,

като инвестицията е в размер на 1,6 млн. лв.

КЕВР и EMRA подписаха споразумение за двустранно сътрудничество

Регулаторният орган за енергийния пазар в Турция (EMRA) и Комисията

по енергийно и водно регулиране (КЕВР) подписаха споразумение за дву-

странно сътрудничество, което създава институционалната правна рам-

ка за обмяна на добри практики. Двата енергийни регулатора ще развиват

административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни

дейности – конференции, семинари и работни срещи. Подписаното спора-

зумение за сътрудничество създава добра основа за конкретни резултати

от дейността на смесените работни групи, които двата регулатора

предстои да формират в области от взаимен интерес – електроенергети-

ка и природен газ, подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов. По време

на срещата стана ясно още, че след официалното откриване на газопро-

вода ТАНАП и предстоящото завършване на Южния газов коридор, за

страните от Балканите се създават нови перспективи за доставки на

природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на региона.

“Взаимодействието между балканските регулатори допринася за разви-

тието на енергийния сектор и за икономическия растеж на страните от

региона“, подчерта президентът на EMRA Мустафа Ялмаз.

България и Франция обсъдиха сътрудничество в ядрената енергетика

Българският министър на енергетиката Теменужка Петкова и прези-

дентът на френската компания Фраматом Бернард Фонтана обсъдиха

сътрудничеството си в сектора на ядрената енергетика по време на

десетото юбилейно издание на форума “Атомекспо“. Фраматом е ядрена-

та част на Арева от началото на т. г. и в нея са ангажирани над 2000

специалиста. Президентът на френската компания бе запознат с развити-

ето на проекта Белене. “Това е добра възможност да засилим сътрудни-

чеството си с друга европейска държава“, подчерта той. “Българската

страна би могла да участва в евентуалната реализация на проекта чрез

наличните активи. Планираме до края на годината да стартираме процедура

за избор на стратегически инвеститор. Ще се радваме, ако компания като

Фраматом участва в подобна процедура“, каза министър Петкова.