Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Мини Марица-изток доби 14,8 млн. т въглища от началото на годината

Общо 14 800 000 т въглища са добити от началото годината към 9

август, съобщи изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов по

време на пресконференция. При план за 15 600 000 т, добитото количество

представлява 95% по заложената годишна програма. Инвестиционните раз-

ходи на Мини Марица-изток в бизнес плана за т. г. са на обща стойност 91

000 000 лв., а отчетеното изпълнение към 9 август възлиза на 57 000 000

– 63% от одобрените разходи за годината. Планираните инвестиции за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2018 г. пък са

в размер на 17 002 620 лв., като до момента са сключени договори за тех-

нически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезо-

пасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и

специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване,

здраве и здравна профилактика и др. на обща стойност 12 882 588 лв.

ЕРП Север инвестира 6,1 млн. лв. в мрежата в област Варна

Инвестиционни проекти на стойност 6,1 млн. лв. реализира Електрораз-

пределение Север в област Варна от началото на годината досега, съоб-

щиха от дружеството. Проектите включват обновяване на съоръжения и

разширяване на електроразпределителната мрежа като част от инвести-

ционната програма на компанията за 2018 г. Общо 2,1 млн. лв. от цялата

инвестирана сума са вложени за присъединяване на нови клиенти, а 1,8 млн.

лв. са за оптимизация на мрежата. Монтирани са 11 000 м усукан изолиран

проводник по електроразпределителната мрежа в местност Ален мак, град

Белослав и село Тутраканци, поставени са 60 нови стълба, инсталирани са

десетки електромерни табла и нови електромери с по-добри технически

характеристики. В рехабилитацията на мрежата в тези райони са вложени

144 000 лв. Освен това през т. г. ЕРП Север инвестира 270 000 лв. в

изграждане на нова мрежа в местността “Добрева чешма“ във Варна, 150

000 лв. в реконструкция на съоръжения в Калиманци и Вълчи дол, 311 000

лв. в обновяване оборудването на подстанции и възлови станции и др.

Булгартрансгаз въведе в експлоатация разширение на газопровода с Турция

Булгартрансгаз въведе в експлоатация лупинга Лозенец-Недялско, с което

се постига увеличаване на капацитета на съществуващата междусистемна

свързаност между Турция и България, създава се техническа предпоставка

за двупосочен пренос на природен газ и се повишава сигурността на достав-

ките. С изграждането на проекта капацитетът за пренос на природен газ

от България към Турция се увеличава от 14 млрд. куб. м до 15,7 млрд. куб.

м годишно. По време на откриването изпълнителният директор на Булгар-

трансгаз Владимир Малинов подчерта, че компанията ще продължи да рабо-

ти усърдно за модернизиране на газопреносната мрежа в страната, което

е основна предпоставка за реализация на газовия хъб Балкан. Министърът

на енергетиката Теменужка Петкова отбеляза, че проектът е определен за

проект от общ интерес за ЕС, което илюстрира неговата значимост за

газовите доставки не само за нашата страна, но и за целия регион.

Би Ар Ес Болканс успешно реализира съвместен проект с Телеком Сърбия

След 4 години успешно партньорство с най-големия български мобилен

оператор, Би Ар Ес Болканс (BRS) изпълни нов пилотен проект с Телеком

Сърбия, съобщиха от за сп. Енерджи ревю от компанията. Успешно са рено-

вирани използвани в подстанциите на телекома батерии от вида OPzS 2000

Аh, в резултат на което капацитетът им е възстановен от 50-60% до 95%-

98%. Това прави батериите напълно годни за експлоатация, покривайки изис-

кванията на всички тестове за повторна употреба, обясниха от BRS.

“След достигане на желания капацитет към батериите се добавя специ-

ална, патентована, напълно органична добавка, която позволява достигна-

тият капацитет да се задържи, и въз основа на която сме в състояние да

дадем гаранция за реновираните батерии. Този съвместен проект е още

едно доказателство, че BRS-технологията за реновиране на оловно-киселин-

ни батерии е напълно приложима за всякакъв вид индустриални батерии. За

5 години от стартирането на дейността си BRS успя да се наложи на

българския пазар като безспорен лидер в областта на реновирането на

тягови, стационарни, AGM/VRLA акумулатори“, коментират от компанията.

Това са големи батерии, използвани предимно за складова подемна тех-

ника като електрокари, стакери, палетни колички, както и акумулаторни

батерии, използвани за съхраняване на енергия при алтернативни източ-

ници, ВЕИ паркове, резервни захранвания, UPS, центрове за данни. От BRS

подчертават, че предлаганото реновиране осигурява над 60% спестявания

от бюджета на компаниите, предвиден за закупуване на нови батерии.