Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2018

5

накратко

АЕЦ Козлодуй въведе в експлоатация плазмотрон

АЕЦ Козлодуй въведе в експлоатация ново съоръжение за плазмено изга-

ряне, съобщиха от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци“ (ДП

РАО). Съоръжението значително ще намали обема на ниско- и средноактив-

ните радиоактивни отпадъци от блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй, които бяха

спрени от експлоатация, и блокове 5 и 6, които са в експлоатация.

Инсталацията има производителност до 250 тона годишно. В състояние

на плазма металите се разтопяват и окисляват, а бетонни отпадъци,

пясък, неорганични материали, изолации, като минерална каменна вата и

азбест, се разтопяват. Течностите и органичните материали се изпаря-

ват, така че крайният продукт е неорганичен.

“Технологията позволява преработване на отпадъците с минимален риск

за радиоактивно замърсяване. Тъй като крайната форма на отпадъците не

съдържа органични вещества и течности, тя ще отговаря на строгите

изисквания за качество и устойчивост при дългосрочно съхранение или по-

гребване. Също така, исторически радиоактивни отпадъци, кондиционирани

в битумна или циментова матрица, могат да бъдат повторно преработвани

в съоръжение за плазмено изгаряне, което прави новата технология потен-

циално широко приложима не само в Козлодуй“, поясняват от ДП РАО.

ЧЕЗ инсталира дистанционно обслужвани електромери в селищата около София

ЧЕЗ Разпределение България започна въвеждането в експлоатация на

дистанционно обслужвани електромери в сателитните райони на столи-

цата и селищата около София. С помощта на автоматизираната систе-

ма ще се следи натоварването на мрежата и нивото на подаваното

напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други

параметри. Благодарение на това се очаква да се повиши качеството и

надеждността на електрозахранването на клиентите и процеса на об-

служването им. Дейностите по инсталиране на технологията старти-

рат от Лозен, Герман, Мърчаево и Горна баня, като не е предвидено

изключване на електрозахранването едновременно за голям брой потре-

бители.

“Тенденцията за нарастване на консумацията в сателитните селища

около София, строителството на нови, модерни къщи, оборудвани с най-

нови технологии, налага нов подход към мрежата. Използването на модер-

ната система ще ни даде възможност да имаме поглед в реално време

върху нейната дейност и върху потреблението. Така ще оптимизираме

управлението на мрежата и ще имаме много по-голям контрол. Този по-

стриктен контрол ще ни даде възможност да реагираме незабавно при

нужда“, коментира главният оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение

България Виктор Станчев.

Предвижда се до края на т. г. автоматизираната система да бъде

внедрена и в Банкя, Бистрица, Бояна, Мало Бучино, Владая, Волуяк, Герман,

Горубляне, Доброславци, Драгалевци, Железница, Княжево, Мировяне, Нови

Искър и Симеоново.