Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 34 Next Page
Page Background

18

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

фирмена публикация

Т&Д Инженеринг подготвя проекти за проучване и обследване

на съществуващото положение и техническото състояние на

подстанции, доставка на необходимото оборудване за обновява-

нето им и цялостно изграждане на автоматизирана система за

телеуправление, телесигнализация и енергиен мениджмънт.

Реконструирайки подстанции, компанията предлага не само

рехабилитация на закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно

напрежение, но и ремонт на ел. част и изграждане на табла за

управление, като се използват най-съвременните технологии в

релейните защити, измервателната техника и SCADA системи-

те. Основавайки се на дългогодишния си опит, T&Д Инженеринг

проектира и изпълнява първичната и вторичната комутация и

телемеханиката.

Проектантите ни познават основното оборудване на почти

всички големи европейски фирми производители на апаратура за

високо и средно напрежение, използвано в такива проекти, а наши

партньори са водещи компании в бранша като ABB, Siemens, General

Electric, Schneider Electric и други.

Фирмата проектира и произвежда релейни и командни табла,

които се доставят напълно оборудвани, окабелени и изпитани,

оборудвани с апаратура от всички известни европейски произво-

дители. Доставят се и електротехническо оборудване и мате-

риали по спецификации на клиента.

Т&Д Инженеринг настройва и изпитва релейни защити, като

предлага и конфигурирането им съобразно конкретния проект чрез

използване на съответните програмни продукти.

Т&Д Инженеринг предлага

широка гама услуги в

областта на енергетикатa