Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 34 Next Page
Page Background

2

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Диляна Йорданова

%

(02) 818 3844

Елеонора Еленкова

%

(02) 818 3822

Венета Стефанова

%

(02) 818 3841

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

Петя Гарванова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Мария Кояджикова

Гергана Николова

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3802 0889 256 232

%

(02) 818 3813 0888 395 928

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

март 2018

Действителни собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.

Печат: Балканкар Реклама АД, София, бул. "Тотлебен" 34

4

Накратко

9

Интервю със Здравко Братоев,

ръководител отдели "Управление на

мрежата" и "Мрежов инженеринг -

електричество" в Електроразпределение

Юг (част от EVN България)

10

Дизелови генератори за центрове за

данни

18

Защита от пренапрежение при PV

инсталации

22

Топлообменници за парогенератори

26

Поддръжка на газопроводи

30

Магнитни течности подобряват

енергийната ефективност на сградите

31

Американски учени разработиха нова

суровина за авиационно гориво