Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 50 Next Page
Page Background

6

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Булгартрансгаз сключи споразумение за сътрудничество със SOCAR

Булгартрансгаз и азербайджанската държавна нефтена и газова компа-

ния SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) подписаха меморандум

за разбирателство. Основна цел на документа е двете страни да проучат

възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ,

както и за пренос през България до други пазари от Югоизточна Европа.

SOCAR изразява готовност да проучи техническите и търговски възмож-

ности на съществуващата преносна система, управлявана от Булгартран-

сгаз, включително и бъдещото й разширение, за транзитиране на допълни-

телни обеми природен газ от Южния газов коридор през територията на

България до други европейски пазари. “България е един от ключовите уча-

стници в Южния газов коридор и надежден партньор в реализацията на

алтернативни газови доставки до Европа от находището Шах Дениз в

Азербайджан, както и от други потенциални находища, включително от

трети страни производители“, обясни Мурат Хейдаров, изпълнителен

директор на дъщерното дружество СОКАР Болкан, по време на среща с

българския министър на енергетиката Теменужка Петкова.

Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Дунав прес

За втора поредна година печатница Дунав прес получи удостоверение

за зелена енергия, връчено от Енерго-Про. То гарантира, че 100% от енер-

гията, използвана от компанията, е произведена от възобновяеми енергий-

ни източници. Документът бе връчен на изпълнителния директор на Дунав

прес Николай Алексиев от началник отдел Продажби на ключови клиенти в

Енерго-Про Богомил Недевски. Удостоверенията за зелена енергия на Енер-

го-про са базирани на Гаранциите за произход, издадени от Агенцията за

устойчиво енергийно развитие, поясниха от дружеството.

“През последната година и половина нашето дружество връчи сертифи-

кати за зелена енергия на десетки фирми и предприятия. Това е показате-

лен знак за развитието на философията за “зелената идея“ в нашата

страна. За нас е важно, че Енерго-Про Енергийни услуги се утвърждава

като успешен партньор на бизнеса у нас, който все по-целенасочено раз-

вива своята дейност в условията на ефективно управление на природните

запаси“, заяви Недевски.

БМГК награди най-добрите минни компании през 2016 г.

Българската минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди за

най-добри компании от бранша през 2016 г. по време на националното

честване на Деня на миньора, което се проведе на 18 август т. г. в София.

Наградата за постигнати най-високи годишни резултати получиха Горуб-

со Мадан в категория “Големи предприятия“ за реализиран 20% ръст на

производството и Минпроект в категория “Средни предприятия“ за 3,25%

ръст на приходите. Наградата за иновации бе спечелена от Елаците Мед за

проект “Система за високоточно позициониране на багери и сонди ProVision“

(категория “Големи предприятия“) и Нипроруда за четири проекта, внедрени

в Асарел-Медет, Екоинженеринг-РМ и Лукойл Нефтохим Бургас (категория

“Средни предприятия). Наградата “Безопасност и здраве“, която се присъжда

за постигнат нулев трудов травматизъм през 2016 г., бе връчена на Асарел-

Медет, Дънди Прешъс Металс Челопеч, Каолин, Имерис Минералс България

и Минпроект. Наградата “Грижа за природата“, връчвана за липса на нару-

шения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми, бе спече-

лена от Асарел-Медет, Каолин и Имерис Минералс България.

АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от достигането на 100% мощност на VI блок

На 13 август т. г. АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от датата, на която

реакторът на блок VI е достигнал 100% мощност. Това се е случило в 18:41

часа по време на дежурството на смяна “Д“. Дежурен инженер на смяна е

бил Валери Тодоров, старши инженер оператор – Румен Калчев, началник-

смяна “Реакторен цех“ – Михаил Тасев, началник-смяна “Турбинен цех“ – Петко

Пеновски, началник-смяна “Електроцех“ – Цецо Георгиев, началник-смяна цех

“Технологични измервания и автоматика“ – Галин Василев, началник-смяна

цех “Системи за управление и защита“ – Антони Антонов.

1000-мегаватовият блок е произвел над 157 милиона мегаватчаса елек-

троенергия за икономиката на България през изминалите 25 години. От

централата подчертават, че блокът произвежда енергия при спазване на

всички изисквания за безопасност, а спестените вредни емисии са серио-

зен принос в опазването на чистотата на природата.