Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Енергоефект Консулт сертифицира одитори по ISO 50001

В края на месец октомври т. г. експерти от Енергоефект Консулт

преминаха успешна сертификация като водещи одитори по стандарта БДС

EN ISO 50001, съобщават от компанията. “През близо 12-годишната си

дейност, винаги сме участвали активно в разработването и управлението

на проекти, свързани с подобряване на енергийната ефективност във всички

сфери на икономиката. Неизменна част от тази дейност е била свързана

с енергийния мениджмънт и механизмите за внедряване на системи за

управление на енергията. Новият сертификат ще ни даде възможност да

подобрим значително консултантските услуги, които предлагаме. Чрез него

ще се затвори напълно цикълът от предлаганата идея, през внедряването,

до постоянния мониторинг на дейностите, свързани с устойчивото подо-

бряване в консумацията и разпределението на енергийните потоци при

крайните клиенти“, коментират от Енергоефект Консулт.

От компанията допълват, че е проведено и успешно професионално

обучение и сертификация за “Модерни технологии за складиране и управле-

ние на отпадъците“, като в рамките на курса е обърнато внимание на

технологиите за сепариране на отпадъци и възможностите за повторна-

та им употреба в индустрията и бита, както и на извличането на енергия

от остатъчните продукти чрез модерни екологосъобразни методи.

Започна строителството на първия фотоволтаичен масив в района на Чернобил

Стартира изграждането на първата фотоволтаична инсталация в зона-

та за безопасност около Чернобил, обяви украинската компания Rodina. Тя ще

се състои от 3762 модула със специално конструирани монтажни системи

и фундаменти поради изискванията за радиационна безопасност. Инстала-

цията е разработена от консорциум Rodina и немския предприемач Enerparc.

Тя ще има капацитет около 1 MW и се очаква да бъде завършена до края на

т. г. Това ще бъде първото строителство в зоната около Чернобил след

като през м. г. украинското правителство взе решение за отварянето й с

цел бизнес развитие и обяви планове за превръщане на терена в соларен

парк с капацитет 1 GW. Оттогава редица водещи международни компании,

включително френската Engie, проявиха интерес към проекта. Консорциумът

Rodina-Enerparc вече има опит с работата в засегнатата зона след като

през 2016 г. разработва 4,2 MW проект по границата с Беларус.

Microsoft сключи мащабна сделка за доставка на вятърна енергия с Vattenfall

В началото на ноември т. г. Microsoft обяви своя втори проект с Vattenfall,

един от най-големите търговци и производители на електро- и топлоенер-

гия в Европа. Microsoft ще изкупува 100% от енергията, генерирана от

вятърен парк, намиращ се в близост до холандския център за данни на

компанията. 180-мегаватовият парк близо до Амстердам ще бъде доизгра-

ден и експлоатиран от Nuon, част от Vattenfall. От Nuon планират паркът

да включва 100 генератора, които да произвеждат 1,3 млрд. kWh. След

разширението на парка, което се очаква да приключи през 2019 г., той ще

се превърне в една от най-мащабните вятърни системи в Холандия

Според Браян Януш, генерален мениджър по енергетиката в Microsoft,

реализирането на проекта ще създаде нови икономически възможности за

региона, ще намали емисиите на въглероден диоксид и ще увеличи количе-

ството на чиста енергия, използвана от компанията в глобален план.