Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Парадайс Електрик Консулт реализира успешно проекти в две производствени

предприятия

Парадайс Електрик Консулт приключи изпълнението на два големи про-

екта, като първият включва изграждане на система за електрохимична

защита (ЕХЗ) на газопровода ниско налягане от автоматизирана газораз-

пределителна станция (АГРС) до ТЕЦ “Монди“, собственост на Монди

Стамболийски, а вторият - осигуряване на външната мълниезащита на две

сгради на завод Юрий Гагарин в Пловдив.

Първият проект, реализиран през октомври т. г., обхваща инсталиране-

то на една автоматична катодна станция, произведена от Cathodic

Protection, и три титаниеви електрода ММО. “Тези електроди са от най-

ново поколение аноди и имат много предимства пред досега използваните

масово в България феросилициеви решения. Системата за катодна защита

ще осигури на газопровода още 25 години експлоатационен живот без риск

от корозия. Специалистите ни са отлично запознати с всички съвременни

международни стандарти NACE и ISO за катодна защита и успешно при-

лагат тези познания за проектиране и изграждане на системите за ЕХЗ“,

коментират от Парадайс Електрик Консулт. В рамките на втория проект

обектите и районите около тях са защитени с три мълниеприемника Ioniflash

Mach NG 60 на френската фирма Paratonnerres, а за контролиране на попа-

денията на мълнии върху мълниеприемниците са инсталирани броячи на

мълнии Ionicount, информират от компанията.

Половината оборудване за АЕЦ Белене е доставено

Половината оборудване за проекта АЕЦ Белене е доставено и се съхра-

нява при спазване на всички изисквания на руските производители, съобщи

министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на инспекция

на площадката. В проверката участваха изпълнителните директори на

Българския енергиен холдинг Петьо Иванов и на Националната електричес-

ка компания Петър Илиев.

“Преди да започнат доставките, има изготвени схеми за разположение на

пристигащото оборудване в съответствие с изискванията на заводите

производители за консервация, транспортиране и съхранение. Шахтата, чиято

опаковка бе нарушена при транспортиране, е преопакована. В склада на

закрито са поставени тези части, които производителите са определили да

са там“, обясни министър Петкова. Съгласно споразумение, сключено между

НЕК и Атомстройекспорт, се предвижда останалата част от оборудване-

то, предназначено за АЕЦ Белене, да бъде доставено до края на годината.

Влиза в сила нов регламент за гарантиране доставките на газ в ЕС

От 1 ноември т. г. влезе в сила нов регламент, насочен към подобряване

на сигурността на доставките на газ в Европейския съюз. Новите правила

заместват предходния регламент от 2010 г., като изискват от държавите

членки на ЕС да работят заедно в регионални групи за оценка на възможно-

стите за прекъсване на доставките на газ и да се споразумеят за съвме-

стни действия за предотвратяване или смекчаване на последиците. Съглас-

но новия “принцип на солидарност“ те също ще трябва да бъдат готови да

помогнат на съседните страни да гарантират доставката на газ за уязви-

мите потребители в случай на изключителен недостиг. Целта е да се на-

мали рискът от зависимост от външни източници. В допълнение, газовите

доставчици също ще трябва официално да уведомяват националните органи

за своите дългосрочни договори, които могат да бъдат от значение за

сигурността на доставките.