Previous Page  3 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 130 Next Page
Page Background

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

Азбучен указател ...................................................................................................................................................................... 4 Company Index ........................................................................................................................................................................... 6 Гарантираме развитието на конкурентен и пазарен енергиен отрасъл за всички потребители Теменужка Петкова, министър на енергетиката ................................................................................................................. 8 Продължаваме усилената работа по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор ....................................................... 10 АУЕР дава своя принос за повишаване на енергийната ефективност Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ........................................... 11 За периода 2005-2018 г. EVN инвестира в България над 1,7 млрд. лева EVN България .......................................................................................................................................................................... 12 Продължаваме с инсталиране на съоръжения като част от проекта за автоматизация на мрежата ЧЕЗ Разпределение България ................................................................................................................................................. 14

Концентрираме се върху възможностите за повишаване на енергийната ефективност

и мерките за стимулиране на енергоспестяващи инвестиции в индустрията Камен Колев, зам.-председател на Българска стопанска камара ........................................................................................ 16

Инициативите ни са свързани с предизвикателствата пред енергийните

и екологични иновации в българските общини Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции ........................................................... 17

Работим за подобряване дейността на енергийния пазар и постигане на справедливи

и конкурентни цени Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България .......................... 18 Насочваме инициативите си към постигането на равнопоставеност между участниците на регулиран и свободен пазар Соня Николова-Кадиева, председател на Управителния съвет на Асоциация свободен енергиен пазар ........................... 19 БГВЕА участва активно във всички дебати за законовите и нормативни промени в сектора Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация ................................ 20

Основната ни задача е да съдействаме за по-нататъшното развитие

на ядрената енергетика на България Станислав Георгиев, изпълнителен секретар на Български атомен форум ...................................................................... 22

Фирмени представяния/ Company presentations

РАЗДЕЛ 1 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ SECTION 1 ENERGY EFFICIENCY .................................................................................................... 23 РАЗДЕЛ 2 ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА SECTION 2 RENEWABLE ENERGY ................................................................................................... 49 РАЗДЕЛ 3 ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА SECTION 3 THERMAL ENGINEERING ............................................................................................... 55 РАЗДЕЛ 4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА SECTION 4 ELECTRIC POWER SYSTEMS ........................................................................................ 69 РАЗДЕЛ 5 ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА SECTION 5 NUCLEAR POWER INDUSTRY ..................................................................................... 115 РАЗДЕЛ 6 ГАЗИФИКАЦИЯ, ВЪГЛИЩА, НЕФТ SECTION 6 GAS, COAL, OIL/PRIMARY ENERGY SOURCES .......................................................... 121